Zkoušky MASTER IN

Zkoušky MASTERin

Mount Blue, s.r.o., v souladu s požadavky praxe organizuje zkoušky z psaní na klávesnici a písemné komunikace pro žáky základních a středních škol, učitele a další zájemce. Absolventi zkoušky získají osvědčení, které dokládá jejich dovednost.

Poplatek za zkoušku: 300,-- Kč
(Zahrnuje vyhodnocení zkoušky, vystavení certifikátu, poštovné)

Bankovní účet pro úhradu poplatku: 263711197/0300
Variabilní symbol platby: Rodné číslo účastníka bez lomítka

V případě zájmu o účast na zkouškách či dalších dotazů nás prosím kontaktujte na skola@mountblue.cz.

 

Master in Typing

Obsah zkoušky
  • Desetiminutový opis textu
Hodnocení

Není stanovena dolní hranice výkonu, na osvědčení je uvedena rychlost a přesnost, které dosáhnete. Váš budoucí zaměstnavatel rozhodne, je-li Váš výkon dostatečný.

Pravidla

Počet přihlášených není ničím limitovaný, zkoušku tedy může vykonat také jeden jediný žák.

Master in Communication

Obsah zkoušky
  • Úprava tabulky
  • Vypracování obchodního dopisu
Hodnocení

Prospěl/a - je-li písemnost zpracována v souladu s normou a pravidly českého pravopisu, přípustné jsou dvě větší ochylky u každé písemnosti. Na osvědčení je uvedno - PROSPĚL/A.

Neprospěl/a - jedna nebo obě písemnosti vykazují tři a více odchylek nebo je písemnost z jiného důvodu v praxi nepoužitelná (rozvržení na více stran, špatná adresa, odpověď neodpovídá zadání...). Osvědčení NENÍ VYDÁNO.

Pravidla

Počet přihlášených není ničím limitovaný, zkoušku tedy může vykonat také jeden jediný žák.


Vystisknuto z www.mountblue.cz