O programu Mount Blue

Reference vyučujících

Tento týden proběhla první hodina se žáky a i ti, u kterých bych to nečekal, byli Vaším produktem nadšeni. I já jako vyučující se těším na další hezké hodiny.

Pavel Fryštacký
Základní škola a mateřská škola Mysločovice

 

S Mount Blue přesně i rychle

Na obchodní akademii v Heroldových sadech v Praze opět soutěžili a výkony jsou opět vynikající. Nejcennějším výsledkem jsou bezchybné práce 10 žáků při vynikajících rychlostech. Takové výsledky u nás nepřinesl žádný jiný program v minulosti.

Skvělé jsou také výborné výkony žáků prvních ročníků, tedy žáků, kteří zvládli klávesnici počítače za půl roku. Po dokončení základního nácviku mohou pokračovat ve zvyšování výkonu tréninkovým modulem a výkon případně ještě zvýšit.

Zkrátka – když má výborný učitel podporu ve výborném programu, výsledky jsou vždy výborné. Blahopřejeme!

Výsledková listina ke stažení

Daniela Schudichová
Obchodní akademie Heroldovy sady, Praha

 

Horský vůdce nenabádá k přesnosti marně

Až do roku 2009 jsme ve škole používali k nácviku psaní učebnice, jako doplněk pak programy ATF a Testík. Od září vyučujeme psaní podle programu Mount Blue. Ve všech třídách jsme dospěli na konci prvního školního roku k závěru, že se u našich studentů významně zvýšila přesnost psaní. Přesnosti do 0,5 %, to je přesnosti, která ještě stačí na státní zkoušku, dosahuje již v prvním ročníku bez problému 60 % studentů. Pro srovnání – v předchozích letech to bylo jen asi 25 % studentů.

Jsme s výsledky práce s Mount Blue velmi spokojeni a těšíme se na další rok zdolávání písařské Modré hory.

Erika Tichá
SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov

 

Výuku Mount Blue používáme ve škole již druhým rokem a práce s ní se nám osvědčila. Naši žáci uvítali především líbivou grafiku, příjemné uživatelské prostředí a nestresující nácvik jednotlivých písmen. Atmosféra ve třídě je pozitivní, žáky výstup na horu Mount Blue baví. Každý postupuje individuálně, svým tempem a dle svých dispozic.

Program má z pohledu učitele jednoduché a intuitivní ovládání. Učitel má neustále přehled o tom, jak se žákům daří, a v případě potřeby se může jednoduše podívat do historie jakéhokoli cvičení.

Na výuce Mount Blue mě zaujal především systém průběžné klasifikace, který mimo jiné zamezuje případnému podvádění a dopisování si cvičení navzájem mezi studenty. Po každém druhém táboru (tedy zhruba po každém druhém znaku) totiž žák ve škole absolvuje klasifikační cvičení, které musím v systému (jedním kliknutím) povolit. Mám tedy průběžnou kontrolu, že žák pracuje opravdu samostatně a každý znak se správně naučil.

Alespoň jednomu vyučujícímu ze školy doporučuji obsluhovat také administrátorský účet (admin), ve kterém lze jednoduše vyřešit nestandardní situace (ztráta hesla, přidání nového studenta či odebrání stávajícího, příchod nového učitele, vznik nové třídy či nového kurzu apod.).

Program mohu všem jen doporučit!

Petr Hais
Obchodní akademie Heroldovy sady, Praha

 

Myslím si, že je to první program, který je vytvořen cíleně k výuce ve školách. Postupné kroky, "odměny", zkoušení, známkování - vše vymyšleno do detailů.

Hublová Pavlína
ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9

www.lektorkahub.estranky.cz

 

Po roce psaní v programu Mount Blue, který má nesoutěžní pojetí a nestresuje stanoveným počtem úhozů za minutu, se skutečně stala výuka pro mnohé žáky zábavná. Dobrovolně po vyučování dopisovali cvičení, aby postoupili do vyššího tábora, snažili se o maximum hvězdiček, které směnili za jedničky a získané jedničky umožňovaly opravu klasifikace.

ZŠ Fryšták

 

Grafické prostředí je velmi příjemné, perfektně je zpracován způsob kontroly nad žáky, jejich úspěchy i neúspěchy. Pracujeme s programem krátce, ale jsem nejenom já, ale i žáci nadšeni.

Základní škola Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

 

Perfektní vlastností programu Mount Blue je, že v případě, že uživatel něco nezvládne, je mu nabídnuta jakási paralelní cesta k tomu, aby si daný problém docvičil, a je vyloučeno cyklení a nedochází k němu.

ZŠ Vsetín Trávníky

 

Funkce Mount Blue

Mount Blue je navržen v souladu s moderními pedagogickými trendy a s výsledky posledních výzkumů z oblasti metodiky výuky psaní na klávesnici a psychologie.

Při plném propojení domácí a školní výuky nabízí uživatelům následující funkce a nástroje.

Mount Blue z pohledu žáka

 • jednoduché a intuitivní ovládání
 • motivující výstup na horu
 • animovaná klávesnice znázorňuje, kterým prstem se píše příslušný znak
 • vizuální korekce správného sezení u počítače
 • možnost přenosu postupových klíčů ze školy domů a naopak
 • přehled všech napsaných klasifikací a získaných známek
 • motivační známkování - při získání malé jedničky možnost opakovat neúspěšnou klasifikaci
 • průvodce, který vždy poradí a pomůže
 • animované nápovědy
 • možnost měnit velikost a barvu písma
 • ke svému jménu si volí obrázek – avatar nebo vlastní fotografii
 • zaheslovaný přístup k uživatelskému účtu
 • odměny za bezpečný = bezchybný výstup

Mount Blue z pohledu učitele

 • volba třídy, kterou se chystá učitel učit
 • možnost vynulovat žákovi heslo (bez asistence správce)
 • žáky do svých stříd si vkládá vyučující sám, není závislý na správci či technické podpoře
 • přehled právě přihlášených žáků ve třídě (evidence docházky)
 • tabulka s počtem získaných malých jedniček
 • klasifikační přehled – získané známky, napsané zkoušky, zkoušky připravené k napsání
 • právo individuálně povolovat žákům klasifikace a možnost tak dohlédnout na regulérní podmínky pro psaní klasifikace
 • možnost nastavit žákovi opakování klasifikace
 • zobrazení historie napsaných cvičení u každého žáka (včetně klasifikací)
 • možnost zastavit práci všech žáků a sdělit jim informace (tzv. funkce lavina)
 • právo přesunout žáka zpět na zvolený tábor k procvičení zvoleného písmene

Mount Blue z pohledu správce ICT školy

 • snadná instalace jak serverové služby, tak i klientské aplikace Mount Blue
 • MB je bezpečný k datům na serveru – síťová komunikace probíhá jen na jednom portu přes protokol TCP, žádné sdílení složek
 • intuitivní administrátorské rozhraní pro přidávání tříd a uživatelů
 • práva pro vložení učitelů a jejich přiřazení ke třídám
 • možnost změny vyučujícího ve třídě v případě dlouhodobého zástupu, nemoci
 • právo přesouvat žáky mezi třídami
 • právo mazat uživatele ze systému
 • možnost dočasně uživatele deaktivovat, pokud je potřeba zabránit jeho přihlášení (dlouhodobá absence)

Mount Blue je striktně objektově orientovaný a vývoj prošel důslednou analytickou a testovací fází, abychom zajistili kvalitní technické zpracování.

Diagram tříd programovacího jazyka

Vystisknuto z www.mountblue.cz