Metodika výuky

Nácvik psaní všemi deseti je úkol srovnatelný svou náročností se zdoláním hory. Také radost ze získané dovednosti je srovnatelná s radostí z pohledu na svět z vrcholku hory. Naše hora, kterou máme zdolat, se jmenuje Mount Blue.

Vystoupáte-li s námi na Mount Blue, naučíte se hmatově ovládat klávesnici, čili psát naslepo, psát všemi deseti.

K cestě na Mount Blue potřebujete dobrou výstroj a výzbroj. V horách se vyplácí být vytrvalý, důsledný a přesný. Porušením těchto pravidel ohrožujete úspěch Vaší výpravy. Není důležité, za jak dlouho vystoupáte, je důležité, aby Vaše cesta byla bezpečná a přinesla Vám užitek a radost z nabytých dovedností.

Cestou nahoru se potkáte se třemi druhy stezek:

1. Nácviková stezka

Vytváří a upevňuje žádoucí podmíněné reflexy, které použijete při dalším výstupu. Je pro všechny stejně dlouhá.

2. Zkouška

Neklasifikuje. Je to zkouška diagnostická, otestuje Vaši zdatnost a řekne, jak má vypadat Váš další trénink.

3. Tréninková stezka

Na základě výsledku zkoušky program vygeneruje sérii cvičení, z nichž každá odpovídá prokázaným schopnostem daného žáka. Žák tedy v tréninku upevňuje své dovednosti, trénink proto může být krátký, střední nebo delší.

Žádný trénink se ale neobejde bez pečlivosti a drilu. Každá trasa, i ta nejdelší, vede k cíli. Můžete jít pomalu a dlouho, ale půjdete-li, určitě dojdete do cíle cesty. Je důležité stoupat, není důležité, jak dlouho a kterou cestou. Jakmile máte natrénováno, nabídne Vám program další úsek cesty, další klávesu.

Backspace

Během výstupu můžete některé kroky opravit, to znamená, že můžete použít klávesu Backspace. Průvodce rozhodne, kdy se ještě máte snažit stoupat bez opravy, a kdy Vám použití klávesy Backspace povolí.

Průvodce

Průvodce Vám také nabídne ukázku toho, jak některé úseky – cvičení zdolává on, nabídne Vám animovanou ukázku psaní.

Motivace

Výstupová trasa je zpracována tak, aby byla v souladu se současnými pedagogickými trendy. Akceptuje potřebu drilu, ale nedemotivuje neúspěchem ze soutěžní prohry. Každý žák může zažívat pocit úspěšného zvládnutí jednotlivých fází psaní, a není vystaven bezprostřednímu srovnání s úspěšnějšími nebo nadanějšími spolužáky.

Znevýhodnění žáci

Během výstupové trasy se setkáte také s takovými cvičeními, která pomáhají odstraňovat znevýhodnění, jako jsou dyslexie, dysgrafie, poruchy jemné motoriky apod. Zatěžují jiné mozkové struktury než při obvyklém čtení a psaní, mají tedy terapeutický účinek.

Odměna za pečlivý a bezpečný výstup

Během výstupu se setkáte s úseky, které jsou natolik důležité, že jejich bezchybné zdolání může být odměněno. Odměnou je modrá hvězdička. Když nastřádáte hvězdiček pět, promění se Vám v jednu malou jedničku. Jedničku můžete použít jako záchranné lano při klasifikaci.

Klasifikace

Známky z klasifikačních cvičení, kterých je celkem 26, jsou doporučené, orientační, nikoho k ničemu nezavazují, každý učitel má možnost a právo se rozhodnout, jestli a jak použije tyto známky pro celkové hodnocení žáka.

Pro snadnou orientaci je v administraci klasifikace použita nápověda v bublině.

Klasifikační cvičení jsou zařazena za každým druhým naučeným znakem, aby byla k dispozici rychlá a častá informace o tom, jak je výstup úspěšný. V závěru nácviku, kdy je výstup obtížnější, je klasifikace častější.

Neklasifikuje se čas výstupu, ale jeho bezpečnost, to je přesnost. Kritéria přesnosti jsou obvyklá, to je 0,2, 0,4, 0,6 a 0,8 % povolených chyb. Zpočátku, kdy jsou texty krátké, se známka neřídí procentem chyb, ale počtem chyb: 0 chyb jednička, 1 chyba dvojka, 2 chyby trojka, 3 chyby čtverka.

Všechny klasifikace musí povolit učitel, který zajistí regulérní podmínky pro psaní. Povolení platí 20 minut. Učitel ani žák nemusí hlídat, kdy je třeba klasifikaci psát, protože horský průvodce včas žáka na nutnost klasifikace upozorní a další výstup nedovolí, dokud není klasifikace splněna.

Malou jedničku může žák směnit za záchranné lano, které mu umožní napsat neúspěšnou klasifikaci podruhé. Také o druhý pokus musí žák požádat učitele, opakovat smí jednou a pouze poslední klasifikaci.

Příklad:

Klasifikaci za 1. a 2. tábor může žák začít psát nejdříve po té, kdy dojde do 3. tábora, a nejpozději, než zahájí stoupání v 5. táboře. Má tedy na klasifikaci čas po dobu stoupání ve 3. a 4. táboře. Obdobně je to v táborech dalších: po 4. táboře může napsat klasifikaci v průběhu výstupu v 5. nebo 6. táboře, v 7. táboře nemůže začít stoupat dříve, než napíše klasifikaci po táboře číslo 4. Na povinnost napsat klasifikační cvičení upozorní žáka horský průvodce, bez splněné klasifikace průvodce žáka na další výstup nepustí. V závěru výstupu jsou klasifikace častější.

Při přenosu cvičení z domu do školy se nepřenášejí známky z klasifikací. Ve škole jsou nesplněné klasifikace barevně označené. Také tyto klasifikace musí učitel povolit, a to každou jednotlivě zvlášť.

Stáhněte si návod, jak funguje Mount Blue trénink.

DOPORUČENÉ POSTUPY

Po ročních zkušenostech s výukou podle Mount Blue jsme určili měsíční postupy mezi jednotlivými postupovými tábory (střední škola, výuka tři hodiny týdně):

MěsícPočet táborů
Září6
Říjen12
Listopad18
Prosinec24
Leden30
Únor36
Březen42
Duben46

Průměrný žák do konce dubna postup do 46. tábora bez problémů zvládne. Žákům pomalejším, ale také těm, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo mají individuální studijní plán nebo jsou naopak velmi talentovaní (a vyžadují postup rychlejší), nabízíme zakoupení domácí výuky, která umožňuje přenášet nacvičené úseky z domu do školy a naopak.

Měsíce květen a červen je možné využít ke zvyšování rychlosti a přesnosti psaní na klávesnici, ovládnutí numerické klávesnice, nácviku zachycení diktátu či používání klávesových zkratek.

U žáků základních škol je nutné výuku přiměřeně prodloužit, obvykle na dva roky při dvou hodinách týdně.

Manuál pro vyučující

Stáhněte si manuál, jak pracovat s Mount Blue.

Co byste měli vědět

  • MB motivuje
  • MB nesoutěží
  • MB preferuje přesnost
  • MB pomáhá znevýhodněným
  • MB je zábavný

Jak začlenit Mount Blue do ŠVP na ZŠ

Jedno z možných řešení nabízí zkušenosti ze Základní školy Fryšták: Cíle ŠVP na ZŠ Fryšták.

Proč je MB pojat nesoutěžně

Protože spolupráce znamená daleko více než soutěžení, jak říká znamenitá česká psycholožka PhDr. Jana Nováčková, CSc., a rozhodně není sama, která to tvrdí.

Možná Vás o tom přesvědčí jedna kapitola z její publikace Mýty ve vzdělávání s podtitulem O škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově.


Vystisknuto z www.mountblue.cz